Servislerimiz

Giresun Kent Hastanesi Servislerimiz

Giresun Özel Kent Hastanesi - 0 454 212 18 28

         Acil Servis Bölümleri, deneyimli, eğitimli ve konusunda uzman kadrosu ile 7/24 hizmet vermektedir.Acil hekimi, hastaları ilk olarak değerlendirip hastaların aciliyetine göre dağılımını yapmakta ve ilgili branş uzmanına yönlendirmektedir.
  
     Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olan acil serviste, müşahede odalarında, hastaların ilk tedavi ve gözlemleri yapılmaktadır. Ayrıca girişim odaları ve diğer teknik donanımlı odalarda ilk müdahaleler ve tetkikler zaman kaybetmeden yapılabilmektedir.    

     Radyoloji uzmanımızın desteği ile birlikte bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi gibi görüntüleme olanakları ile tüm laboratuvar tetkikleri gerçekleştirilebilmektedir. 

Giresun Özel Kent Hastanesi - 0 454 212 18 28

    Özel Giresun Kent Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümleri, her yaş grubundaki hastaya yapılacak ameliyatlarda anestezi uygulamalarını başarıyla gerçekleştirmektedir. Anestezi öncesinde hastanın tıbbi geçmişine yönelik değerlendirme yapılması, ameliyat sonrası ağrı tedavisi uygulamaları için konsültasyon hizmetleri de verilmektedir. Sezaryen ve epidural anestezi ile doğum gibi alanında özel dikkat ve uzmanlaşma gerektiren uygulamalar da hastanelerimiz uzmanlarının başarıyla uyguladıkları hizmetler arasındadır. 

    Ağrı hissi, bazı hallerde vücuttaki hastalıkların habercisi olarak faydalı sayılsa da çoğu zaman kurtulmak istediğimiz, günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen hatta onu ızdırap haline getiren bir duygudur. Ağrı, ağrı çeken kişilerin bedensel, duygusal ve psikolojik olarak etkilemekte yakınları için de duygusal ve sosyal sıkıntılar doğurmaktadır. Ağrı yalın bir uyarı değildir.    

    Bilakis önceden yaşanmış deneyimleri de içeren karışık bir algılama halidir. Yeri, tipi, uyarının şiddeti gibi hissel iletilerin yanında, çok derin duygusal (örn emosyenel) ve kavramaya ait (kognitif) özellikleri de kapsar. Hissedilmeye başlandığı zaman kişiyi rahatsız ve huzursuz eden hoş olmayan bir duygudur.   

    Sinirlerin içinde ağrı lifleri, beynin içinde ağrı yolları yoktur. Bu nedenle ağrıyı algılama tecrübesi karışık bir mekanizmanın son halidir. Belirli bir uyarının ağrı olarak algılanması sadece uyarının yapısına bağlı değildir. 

    Geçmişte ki yaşanmış tecrübeler, bellekteki birikimler ve o an ki emosyenel durum da algıyı etkiler. Akut Ağrılar Kronik Geçmeyen Ağrılar

 •İnflamatuar Ağrılar
 •Nöropatik Ağrılar Spontan Ağrılar
 •Alodini
 •Hiperalji Kanser Ağrıları 
 •Kas-Kemik Ağrıları ( Muskuloskekeletal Ağrılar ) 
 •Periferik ve Santral Ağrıları 

Giresun Özel Kent Hastanesi - 0 454 212 18 28

    Yoğun Bakım Ünitelernde kritik hastalara 7 gün 24 saat yaşamsal destek verilmekte, bir ya da birden fazla sistemde yetersizlik görülen hastaların tedavi edildiği ve yaşamsal fonksiyonların normal değerler içinde kalmasını sağlayan yoğun tedaviler uygulanmaktadır. 

Yoğun bakım ünitelerimiz: 

Cerrahi yoğun bakım 
Dahili yoğun bakım 
Koroner yoğun bakım 
Yenidoğan yoğun bakım 

Giresun Özel Kent Hastanesi - 0 454 212 18 28

    Hastanemizde bulnan laboratuvar hizmetlerimiz:

 • İdrar ve Gaita Tahlili
 • Mikrobiyoloji
 • Biyokimya
 • Eliza
 • Kan Alma
 • Alerji Testleri
 • Boğaz Kültürü
 • Hormon Tahlili

 

Giresun Özel Kent Hastanesi - 0 454 212 18 28

     Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Radyoloji alanında Hastanemizde verien hizmetlerimiz:

 • Bilgisayarlı Tomografiisayarlı Tomografi
 • Mamografi
 • Kemik Dansitometresi
 • Eko
 • Kardiyografi
 • Kontrastlı Tetkikler
 • Çok Kesitli BT
 • Efor Testi
 • Holter
 • Röntgen
 • Direkt ve Kontrastlı Grafikler
 • Skopi Röntgen
 • Ultrasonografi
 • Renkli Doppler
 • CD Baskı Ünitesi

 

Giresun Özel Kent Hastanesi - 0 454 212 18 28

       Hastanemizde, cerrhi ve dahili tedavi gören hastalarımızı kendi evlerinde ki rahatlığı hissettirmek üzere tasarlanmış hasta odalarımızda misafir ediyoruz.

    Ameliyat sonrası bakım yataklarımızda hastanemizde yatış sürelerinin olabildiğince kısa tutulmasını ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sağlıklı sosyal hayata geri dönüş sağlayan hizmet anlayışımızla hizmet vermekteyiz.

   Klinik hizmetlerimizden 7 gün 24 saat yararlanabiliriz.

Giresun Özel Kent Hastanesi - 0 454 212 18 28

   BÖBREK TAŞI NEDİR?

Böbrek taşı, kristallerden oluşmuş, yüzeyi pürtüklü ya da düz sivri, genellikle 1-1,5 cm civarındadır. Sert pirinç tanesinden böbreğin içini tamamen saracak (yaklaşık 7cm). kadar büyük olabilir.

BÖBREK TAŞLARININ NEDENLERİ?

 Taşın günümüz de tam olarak oluş nedeni bilinmemektedir. Taşın oluşmasında idrarın süperstüre (doygun) olup kristalize olması, idrarda inhibitör maddelerinin (kristallerin bir araya gelmesini engelleyen maddeler: sitrat, pirofosfat..gibi) miktarının az olması ve idrarda yoğunlaşan kristallerin birleşerek çökmesi etkilidir.

 BÖBREK TAŞI KİMLERDE ÇOK GÖRÜLÜR?

 • Ailesinde ve yakın arabalarında böbrek taşı olanlarda(genetik),
 • 20-40 yaş arasında olanlarda(erkekte 3/2 daha fazla) 
 • Devamlı ilaç alanlarda (diüretik, antiasit, tiroid hormonu),
 • Tek böbreği olanlarda,
 • Az su içenlerde, sıcak ortamda yaşayanlarda, az hareket ve bol proteinli kalorili, az lifli beslenen kişilerde,
 • Gut ,hiperparatroidizmde ,İleostomili hastalarda, (örneğin Crohn's hastalığı) bir çok metabolik hastalıkta . Hastaların büyük bir kısmında belirgin bir neden bulunamamaktadır..