Misyonumuz - Vizyonumuz - Değerlerimiz

MİSYONUMUZ Özel hastaneler yönetmeliğine uygun olarak, sahip olduğu uzman kadrosu ve personeliyle halkımızın ihtiyacı olan en iyi sağlık hizmetini sunmak.

VİZYONUMUZ

Hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, hizmet kalitesini sürekli artıran, teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş ev evrensel ilkelere bağlı, zamanında ve doğru teşhis ile güvenli tedavi uygulamalarıyla sağlık hizmeti sunumunda tecih edilen, öncü bir sağlık kuruluşu olmak.

 

DEĞERLERİMİZ

Tüm hasta ve hasta yakınlarımıza sıcak, kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam oluşturma gayretindeyiz. Hasta haklarına saygılı: Herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm hastalarımıza eşit hizmet sunmaktayız. Hastalarımızla açık iletişim kurarak teşhis ve tedavi  süreçlerinde söz sahibi olmaları sağlanmaktadır.


ÖZEL GİRESUN KENT HASTANESİ POLİTİKA VE HEDEFLERİ

Hasta ve ailesinin bütünsel memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, hastanın, ailesinin ve yakınlarının memnuniyet ve önerilerini, sistematik olarak ölçebilmek ve değerlendirmek.

·       Beklenti ve ihtiyaçları saptayarak, planlama ve uygulamalarda bulunmak.

·       Hastaya ekonomik, hızlı teşhis ve hızlı tedavi hizmeti sunmak.

·       İyileştirme alanlarını tespit ederek, uygulamaya aktarmak.

·       Deontolojik uygulamalarla çalışmak.

·       Çağdaş teknolojilerin kullanımını sağlayarak, teşhis ve tedavide öncü uygulamalarda bulunmak.

·       Sağlık hizmetlerinde çağdaş teknolojilerin kullanımını sağlamaya yönelik uygulamalarda bulunmak.

·       Teknoloji kullanımı ile bütüncül sağlık hizmetlerinde, öncü ve yenilikçi girişimlerle hizmet vermek, hizmet kalitesini sağlamak ve sürdürmek.

·       Tıbbi ve idari uygulamalarında kalite yönetimi uygulamak. Meslek ahlakı ile sosyal sorumluluğunun bilincinde sağlık hizmeti sunmak.

·       Hasta ve ailesinin hak ve sorumluluklarının bilincinde, hizmet tasarımı ve uygulamalarında bulunmak.

·       Tüm uygulamalarında bilimsel etik ilkeleri benimsemek ve uygulamak.

·       Hasta ve ailesinin haklarının korunmasında, savunucu ve destekleyici hizmet anlayışını yerleştirmek.

 

Başa Sar
Gizliliğiniz bizim için önemlidir. 6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz. tıklayın
X