Göğüs Hastalıkları

Göğüs hastalıkları bölümünde astım, KOAH gibi hastalıklar başta olmak üzere akciğerin her türlü hastalığına bakılır.

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde; astım ve allerji, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve AmfizemBronşit, Akciğer kanseri araştırması, zatürre, akciğerin iltihabi hastalıkları, akciğerlere pıhtı atması (pulmoner emboli) gibi hastalıklarda her türlü tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Klinikte allerjik solunum hastalıklarına yönelik her türlü tetkik ve tedavi yapılmaktadır. Birçok akciğer hastalığının ayırıcı tanısında kullanılan solunum fonksiyon kapasitesi değerleri ölçülmektedir.


Alerji

Ünitemizde allerjik hastalık araştırılmasında tüm allerji testleri (prick test) ve spesifik IgE kan tetkikleri (ev tozu akarları, polenler, besin allerjisi vs.) kapsamlı olarak yapılmaktadır. Son yıllarda artış gösteren allerjik hastalıklarda (allerjik nezle, allerjik göz nezlesi, allerjik astım, ürtiker, anjioödem gibi) tanı amaçlı tetkik, allerji deri testleri, allerji deri yama testleri (Patch testi) ile araştırmalar yapılmaktadır. Hastalıkların ana nedenleri tespit edilip tedavinin doğru ve en kısa sürede yapılması sağlanmaktadır. Hastanemizde uzman hekim gözetiminde tetkikler yapılıp sonuçlandırılmaktadır.


Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde Takip ve Tedavi Edilen Hastalıklar:

 1. KOAH
 2. Astım
 3. Pnömoni
 4. Plevral sıvı
 5. Kronik öksürük
 6. Hemoptizi (Kan tükürme)
 7. İnterstisyel akciğer hastalıkları
 8. Akciğer kanseri
 9. Alt solunum yolu enfeksiyonları
 10. Verem (Tüberküloz)
 11. Pulmoner emboli
 12. Uyku apnesi
 13. Bronşektazi
 14. Sarkoidoz
 15. Pulmoner hipertansiyon

          Göğüs Hastalığı Kliniğimizde Yapılan Başlıca Tanı Yöntemleri

          1- Bronkoskopi (Biyopsi ve lavaj)

          2- Polisomnografi (Uyku testi)

          3- Torasentez (Tanı ve tedavi amaçlı sıvı boşaltma)

          4- 6 dakika yürüme testi

          5- Arter kan gazı

          6- ACE (Sarkoidoz tanısı için)

          7- ADA (Plevra tüberkülozu için) 

          8- Allerji deri prick testleri (inhalen allerjenler, gıda allerjenleri)

          9- Total IgE tetkiki

          10- Total eozinofil sayımı

          11- Solunum fonksiyon testleri (Reversibilite testleri)

          12- Bilgisayarlı akciğer tomografisi

          13- Spesifik IgE tetkikleri

          14- Balgam incelemeleri
Başa Sar
Gizliliğiniz bizim için önemlidir. 6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz. tıklayın
X